Ülkemizin en kapsamlı mikrobiyoloji kitaplarından biridir

imageŞöyle refere edilir:
Cengiz T, Mısırlıgil A, Aydın M. Tıp ve Diş Hekimliğinde Genel ve Özel Mikrobiyoloji. Güneş yayınevi, 2005, Ankara

Editörler:
Prof. Dr. A. Tevfik CENGİZ, Prof. Dr. Aykut MISIRLIGİL, Dr. Murat AYDIN

Yazarlar:
67 tane yazar esere bölüm yazmıştır:

Alfabetik olarak:

A. Tevfik CENGİZ (Editör-1)
Ahmet AYYILDIZ
Ahmet GÖKMERDAN
Ahmet KALKAN
Ahmet SANİÇ
Aydın MURAT (Editör-2)
Aykut MISIRLIGİL (Editör-3)
Bengül DURMAZ
Bülent BAYSAL
Bülent SÜMERKAN
......
Yazarlar ve içindekiler bölümü tıklayınız


Sipariş:
Mevcudu tükenmiştir. Burayı tıklayarak PDF formatında ücretsiz indirebilirsiniz

 

 

Bu kitapta yazdığım bölümleri tıklayarak alabilirsiniz:

 Bakteri-bakteri ilişkisi (88K)

Biyofilmler ve aerosoller(1.1M)

 Oral bakterilerde aderans (177K)

Porphyromonas gingivalis  (1M)

 Endodontik mikrobiyoloji (1.6M)

 Creutzfeldt-Jacob Hastalığı (CJD)  (81K)

 Mikrobiyoloji internet adresleri (133K)

 Bakteri identifikasyon tabloları  (1M)

 Bakteri identifikasyon  testleri  (621K)

 Ağızdan mikrobiyolojik kültür (173K)

Candida  albicans (3M)

 Fokal infeksiyonlar  (171K)

 SARS Virusu (SCV)  (101K)

 İmmünoloji terimleri sözlüğü  (205K)

 Anaeroplar ve anaerobizm   (191K)


Kitabın Önsözü

Bu kitabımızda ülkemizin çeşitli üniversitelerinden hem genç, hem deneyimli; konusunun uzmanları tarafından hazırlanan 141 ana konu ile Mikrobiyoloji sözlüğü, immünoloji sözlüğü, Oral Mikrobiyoloji ile ilgili internet siteleri, Bakteri identifikasyon tablolarından oluşan 4 ek bölüm yer almıştır. Bu olguda genç araştırıcıları da yüreklendirmek, birikimlerinin aktarılmasına fırsat vermek düşüncesi öne çıkmıştır.

Genel ve Özel Mikrobiyoloji kitabında hem tıp, hem de diş hekimliği mensubu olan yazarlar, konularını yazmışlardır.

Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları dahil olmak üzere, ağız içerisinde görülebilen hastalıkların neredeyse tamamına yakın bir bölümü infeksiyöz tabiattadır.

Ülkemizdeki diş hekimliği ve tıp fakültelerinde ağız mikrobiyolojisi ve immünoloji eğitiminin eşgüdüm halinde ve yeterli derinlikte verilebilmesi için, en son yenilik ve gelişmeleri, pratik uygulamaları kapsayan diş hekimliği fakültesi öğrencileri, diş hekimleri, tıp fakültesi öğrencileri, tıp doktorları, diş hekimliği ve tıp dallarının doktora, uzmanlık ve lisansüstü öğrencileri, ağız mikrobiyolojisi ve immünolojisi ile ilgilenen akademisyenler için, mezun olduktan önce ve sonra başvurulabilecek geniş kapsamlı ortak bir eserin bulunması gerekliliği noktasından hareketle eser hazırlanmıştır.

Ülkemizdeki Diş Hekimliği ve Tıp Fakültelerinin birbirinden değerli ve konusunun uzmanı olan 67 öğretim üyesinin katkılarıyla hazırlanan bu kitap 141 bölümden oluşur. 1240 sayfadır, 20x28 cm boyutlarında 7 cm kalınlığındadır. Tevfik Cengiz, Murat Aydın ve Aykut Mısırlıgil editörlüğünde 6 senede yazılmıştır.

Diş hekimleri için