Ağız mikrobiyolojisi kitabı tanıtım sayfası

Ağız mikrobiyolojisi kitabı

Eserin adı: AĞIZ MİKROBİYOLOJİSİ

Yazarlar: Dr. Diş Hekimi Murat Aydın, Prof Dr Dr Aykut Mısırlıgil

Grafik ve çizimler: Dr. Diş Hekimi Murat Aydın

Kapak: Dr. Diş Hekimi Murat Aydın

Katkıda bulunanlar: Yrd. Doç.Dr. Aylin DÖĞEN, Prof. Dr. Jülide Sedef Göçmen, Doç. Dr. Mehmet S. SERİN, Dt Necla Demir

Yayıncı: MN Nobel Kitap evi, Halk sok 5/C Sıhhiye Ankara TEL 0312- 431 16 33 ISBN: 978-975-567-078-2

Basım Yılı: 2012

Matba: Nobel kitabevleri Ankara

Eserin künyesi: Sadece diş hekimlerini klinikte ilgilendiren 41 konu ele alınmıştır. Ansiklopedik, gereksiz, ve sadece teoride kalacağı belli olan caydırıcı ve akılda kalması zor bilgiler verilmemiştir. Her bilgi klinikte kullanılabilecek kadar pratiğe dönüktür ve net bir üslup ile anlatılmıştır. Kullanılabilecek antibiyotiklerin ve piyasamızdaki aşıların eczanedeki isimleri ve fiyatları verilmiştir. 212 resim, 370 sayfadan oluşmaktadır. Şöyle refere edilir: Aydın M, Mısırlıgil A. Ağız Mikrobiyolojisi. MN Nobel Kitap evi, 2012, Ankara

Kitabı ücretsiz indirmek için tıklayınız Tıklayın


ÖNSÖZ


Murat Aydın Diyor ki:

Bu gün pek çok diş hekimliği fakültesinin mikrobiyoloji derslerinde öğrenciler kullanmayacağı bilgiler ile yüklenmektedir. Sınıf geçmek için ezberlemeye zorlanmakta, meslek hayatında hiç lazım olmayacak köpük tarzında geçici bilgiler ile dersten soğutulmaktadır.
Diş hekimi, yeterli eğitilmediği için apsede yazılması gereken antibiyotikleri ilaç firmasının prospektüslerinden, kataloglardan, gogıl ve feysbuktan öğrenmektedir. Bilgi eksiğini gidermek için kendi kliniğinde kalsiyum hidroksitin içine iyodoform ilave etmek, kanalı siman likiti ile yıkamak gibi masum sayılmayacak deneyler yapmaktadır. Antiseptikleri ve mikroorganizmaları tanımadığı için hangi alete hangi dezenfektanı kullanacağını satıcıdan öğrenmektedir. Ticari firmalar maddi pirim elde edebilmek için diş hekimindeki bu bilgi açığını kullanmaktadır. Prion öldürdüğü aldatmacasını kullanarak hiçbir üstünlüğü olmayan otoklavları üstün gibi göstererek satmaktadır, mikrop öldürdüğünü söyleyerek diş hekimine ışıklı cihazlar satmaktadır, dörtlü amonyum bileşiği ve alkol içeren ticari dezenfektanları litresi 30 Euro fiyat ile satmaktadır (ayni kimyasal madde aslında 7 liradır). Diş hekimi televizyon reklamlarına bakarak diş macununu 12 saat etkili zannetmektedir, dezenfektanları tanımadığı için elinde mevcut dezenfektanın başka markasına 4 katı fazla para ödeyebilmektedir, oral patojenler için etkisiz olduğu bilinen kinolon, spiramisin, linkozamit gibi antibiyotikleri reçete edebilmektedir. Çünkü ilaç firmaları bu preparatları cazip gösterdiğinde diş hekiminin bunu sorgulayacak temel mikrobiyoloji bilgisi öğrenciyken kendisine verilmemiştir. İnfekte kök kanalına alkol ve klorheksidin sürmeyi infeksiyonun tedavisinde etkin bir çözüm zannetmektedir (halbuki gereksizdir). İnfeksiyon sebebi olduğu ispatlanmadığı halde kandidaları kök kanalı patojeni zannetmektedir. Oral patojenlerin diyabet, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, beyin infarktı, düşük ağırlıklı doğum veya gebelerde düşük yaptığı söylentisini sorgulayacak derinlikte mikrobiyoloji eğitimi almadığı için kulağına gelen hurafelere inanmaktadır. Öte yandan oral infeksiyonların çoğunda baş rol oynayan Porphyromonas, Prevotella, Eubacteria, Peptostreptococcus, Tsierella, Capnocytophaga, Propionibacterium gibi bakteriler maalesef fakülte eğitiminde yer almamaktadır.
Ülkemizde bu günkü durum budur.
-o-
Bu eserde sadece yeni ve güncel bilgiler okuyucuya sunulmakla kalmamış ayni zamanda ilk olan konulara yer verilmiştir. Örneğin:
- Bir hastada fokal infeksiyon nasıl aranır?
- Diş çürüğü aşısı nasıldır?
- Ağız kokusu tedavisi nasıldır?
- Diş taşı gastrit yapar mı?
- Mikrop saçan diş üniti su deposu nasıl dezenfekte edilir?
- Parmağa iğne battı veya AIDS li kan ile temas edildiyse acil olarak ne yapılması gerekir?
- Bir ağızda mikrobiyolojik muayene nasıl yapılır? Kültür nasıl alınır?
- Dişler nasıl fırçalanır?
- Diş hekimi Prion hastalıklarını (deli dana ve CJD) bulaştırabilir mi?
- Çapraz infeksiyonu önleme açısından protez laboratuvarında dezenfeksiyon işlemleri nasıl olmalıdır,
- Otoklavın en detaylı ve en ince çalışma prensipleri nedir,
- Bir diş hekimi hangi aşıları olmalıdır, bunların piyasa isimleri nedir fiyatları nedir?
gibi konular ilk defa bu kitapta belirli bir disiplin içerisinde ve fotoğraflarla ele alınmıştır, bunların çoğu başka bir ders kitabında yoktur.
Öğrenciliğim dönemindeki ders kitaplarımı anımsıyorum.
Bir çoğu zor anlaşılan, konu başlığı ile uyuşmayan, aşırı ve gereksiz tıbbi terim kullanan, yuvarlak laflardan oluşan, iddia oluşmasın diye okuyucuya kesin bilgi vermekten korkan, ansiklopedik detaylarda boğulmuş kitaplardı. 100 sayfa okusanız 1 sayfası bile akılda kalmazdı. Çünkü hiçbir bilgi vermezdi, gri satırların bulanık cümleleri arasında bilineni gevelerdi, önceki cümleyi nakarat ederdi.
Hastanın genel durumu değerlendirilir diye yazardı ama hastanın hangi genel durumunu nasıl değerlendireceğimiz yazılmazdı.
Hastanın röntgeni dikkatle incelenmelidir diye yazardı ama röntgende neyi inceleyeceğimiz, nasıl ve ne görürsek nasıl yorumlayacağımız kitapta yazmazdı. Bize ömrümüz boyunca lazım olmayan kuduzun tedavisi anlatılırdı fakat sık lazım olan uçuk tedavisi es geçilirdi.
Verilen başlığın altında verilen konu yazılı olmazdı, örneğin "aftın tedavisi" başlığında aftın tedavisi anlatılmazdı, başka bir şey yazılı olurdu. Aradığımızı bulduğumuz düşüncesi okumaya başlardık fakat yazılanları okudukça hayal kırıklığına uğrardık, kendimizi aldatılmış hissederdik. Kronik apikal apse başlığı altında anlatılanlar, akut apse başlığında anlatılanlar ile aynı olurdu. Her hastalıkta mı ayni belirtileri göreceğiz diye sessizce güvensizleşirdik, küskün bir tatminsizlik oluşurdu, içselleştirmek için değil sınavda geçmek için ezberlerdik.
Kitaplardan faydalı bir şeyler öğrenemiyor olduğumuzu düşündükçe, içimizdeki diş hekimi olma heyecanı sönerdi, ama susardık, bunu dile getiremezdik, çünkü kendi ayıbımız zannederdik. Bunun acısını mezun olduktan sonra çektiğimizi, bizi eğitenler bilmediler.
Halbuki ders kitabı net olmalıdır, söyledikleri kesin ve keskin olmalıdır. Var olana var, yok ise yok demelidir. Mümkün olduğu kadar yuvarlak cümlelerden kaçınmalı, konuyu anlatırken öğrencinin kafasında önce kontrast sorular oluşturmalıdır, sonra soruların doğru cevaplarını mutlaka ve çok net olarak vermelidir.
İşte bu, böyle bir kitaptır.
Eski ders kitaplarımdan intikam almak için bu eser en net üslup ile, hatta bazı yerlerde konuşma üslubu ile kaleme alınmıştır.
Bu kitapta bir antibiyotik hastaya verilmelidir diye yazıyorsa, o ilacın eczanedeki ismi de, muadili de, fiyatı da öğrenciye sunulmuştur. Her cümle veya paragrafta acaba okuyucu burada neyi sormak ister diye düşünüp potansiyel soruların cevapları satır aralarına ilave edilmiş, böylece okuyucuda tatminsizlik hissi giderilmiştir.
Bu, benim yıllar öncesine borcumdur. 32 yıl bu kitabın doğum sancısı ile yaşadım.
Bundan 32 sene sonra bir tıp arkeoloğunun kazmasına takılması benim ödülüm olacaktır.
Sırası ile bu fırsatı bana veren Allah'a, her aşamada literatür desteğini esirgemeyen dostlarıma, kalem arkadaşlarıma, yardımcım Ender Şen'e, Nobel kitabevi çalışanlarına teşekkür ederim.
Dr Murat AydınKişisel veb sayfası
Murat Aydın Doktor Diş hekimi Murat Aydın,
Diş hekimi, mikrobiyoloji doktoru

Aykut Mısırlıgil diyor ki:

Ağız Mikrobiyolojisi konusunda günümüze kadar yayınlanan eserlerin en çarpıcıları, William A.Nolte'un, en son dördüncü baskısını, 1982 yılında yaptığı "Oral Microbiology" ve George S. Schuster'in üçüncü baskısını 1990' da yaptığı "Oral Microbiology and Infectious Disease" adlı kitaplardır. . Prof.Dr.Özdem Anğ, Nolte'un, bu kusursuz kitabının, 1973 yılı ikinci baskısını Türkçeye çevirerek, 1977 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde yayınlamıştır. Aradan geçen yıllar içerisinde, Ağız Mikrobiyolojisi konusunda, sayısı üç-dördü geçmeyen ve çok kısıtlı konuları anlatan kitaplar, başka yazarlar tarafından yayınlanmışsa da, bunların hiç biri, ciddi açığı kapatamamıştır.
Diş hekimliği öğrencileri, pek çok fakültemizde önceki yılların mikrobiyoloji bilgisiyle eğitilmektedir. Bu sebeple bu gün bırakınız ağızda hastalık yapmayı, ağzın içine bile girmeyen bakterileri ağız mikrobiyolojisi dersinde öğretilmekte ve öğrenilmektedir.
Dışardan bakıldığında diş hekimi, diş çürüğü ve diş eti hastalıklarını tedavi eden hekimdir. Diş hekiminin rastlayabileceği hastalıkların neredeyse tamamına yakın bölümü infeksiyondur. Örneğin diş çürüğü kronik bir infeksiyon hastalığıdır. Periodontit bakteriler ile başlayan immün reflekslerin ağırlıklı olarak seyrettiği bir infeksiyon hastalığıdır. Diş sallanması ile devam eden kemik kayıpları ancak oral mkrobiyoloji ve immünoloji bilgisi ile açıklanabilir. Ağızdaki dejeneratif hastalıklar oral immünolojinin sayesinde anlaşılabilmektedir. Oral mikrobiyolojinin konusuna girmeyen oral kanserler ve diğer dejeneratif hastalıkların bile patogenezinde bir mikroorganizma yer alabilmektedir. Örneğin HPVirus oral kanseri başlatabilmektedir, Lichen lezyonlarından HCVirus ve H. pylori izole edilmektedir.
Öte yandan, ağızda görülen infeksiyonlar organizmanın uzak organ ve dokularını (endokardit, romatoid artrit, nefrit) hastalandırabildiği gibi, organizmanın tümünü ilgilendiren infeksiyonların erken belirtileri ağız içerisinde ortaya çıkabilmektedir (kızamıkta Koplik lekeleri, konjenital sifilizde Hutchinson dişleri, AIDS'te kandidiyaz gibi).
Bu sebeple mikrobiyoloji ve immünolojisi derslerinin, diş hekimliği eğitiminin önemli ve ağırlıklı bir parçası olması gerektiği açıktır. Ağız mikrobiyolojisi, diş hekimlerinin eğitimi sırasında en vaz geçilmez dersi olmalıdır. Mezuniyetleri sonrası, baş başa kalacakları hastalarından gelen sayısız soruyu ancak bu bilgilerle cevaplandıracak ve diş hekimi-dişçi ayırımındaki en büyük farkı bu husus ortaya koyacaktır.
Ülkemizdeki diş hekimliği ve tıp fakültelerinde ağız mikrobiyolojisi ve immünolojisi eğitiminin eşgüdüm halinde ve yeterli derinlikte verilebilmesi için, en son yenilik ve gelişmeleri, pratik uygulamalarını kapsayan, diş hekimliği fakültesi öğrencileri, diş hekimleri, doktora, uzmanlık öğrencileri, ağız mikrobiyolojisi ve immünolojisi ile ilgilenen akademisyenler için mezun olduktan önce ve sonra başvurulabilecek geniş kapsamlı ortak bir eserin yazılması tehir edilemezdi. Bu eserde ağız mikrobiyolojisi ismi altında genel-özel ve oral immünoloji, viroloji, bakteriyoloji ile mikolojiyi birleştirip öğrenciye sunduk. Uzun süre faydalı olmasını temenni ediyorum.
Mikrobiyoloji alanında bir ömür boyu görev yapıp, kaliteli ve üstün nitelikli diş hekimi yetiştirmek için çabaladım, 39 seneden beri bu mesleğin fiilen içerisinde olmanın verdiği deneyimlerimi elinizde tuttuğunuz bu eserde gelecek nesillere aktarmaya çalıştım.
Bana bu eserin yazılımı sırasında teknik yardımlarını esirgemeyerek yardım eden, Dr. M. Selçuk Mısırlıgil'!e teşekkür ederim....
Prof Dr Dr Aykut Mısırlıgil
Aykut Mısırlıgil, 2012 Ankara
Prof. Dr. Dr.
Diş hekimi, diş hastalıkları ve tedavisi ve mikrobiyoloji profesörüAna Sayfa
Orcid kod:
orcid.org/0000-0003-0030-8999