Endodonti kitabı tanıtım sayfası

Endodonti kiabı (Alaçam T)

Editör Prof Dr Tayfun Alaçam

Eserin adı Endodonti
Tarih 2012- Mart
ISBN 978-975-96479-0-2
Yayıncı Mimtaş yayıncılık, Tel: 0 532 646 13 87 & 0 532 783 59 42
İçerik Bu eserde, endodontinin tarihçesi, etik, hasta eğitimi ve iletişim, pulpa ve peripikal doku biyolojisi, patolojisi, tanı ve tedavi planlaması, dentin ve pulpa tedavileri, rejeneratif pulpa tedavileri, kanal tedavisi endikasyon ve kontrendikasyonları, ve toplam 35 konu anlatılmıştır.
Bu eser 1348 sayfa , 35 bölüm, ~5000 resimden oluşur.

Ücretsiz inidirebileceğiniz bölümler:
Endodontik mikrobiyoloji,
Endodontik immünoloji

 

Yazarlar
Prof Dr Alev Alaçam, Dr Murat Aydın, Prof Dr Cemal Tınaz, Prof Dr Hüma Ömürlü, Prof Dr Hülya Erten Can, Prof Dr İlter Uzel, Prof Dr Sibel Yıldırım

Şöyle refere edilir.:
Alaçam T. Endodonti. 2012, Özyurt matbacılık, Ankara

ÖN SÖZ


Bir önceki kitabın ardından on bir yıllık bir bekleme dönemi sonucunda elinize geçen bu yeni kitap aslında benim açımdan atıl bir bekleme dönemi sonucu ortaya çıkan bir ürün değil, aynı süreyi kapsayan aralıksız bir çalışmanın meyvesi. Kısa sürede tükenen önceki kitabıma olan yoğun talebe karşın bilimsel ve etik anlayışımla yeni baskılarını yapmadım. Bilimsel çalışmaların gün geçtikçe sayı ve nitelik olarak adeta geometrik olarak artmasının, bunların dikkatle incelenip sentez bir bilgi haline sunulmasını ne kadar güçleştirdiğinin değerlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda bir de internetin haksız rekabeti bulunmakta. Güncel bilgilerle ilgili sitelerden çabuk olarak, ancak hakem süzgecinden geçmeden ulaşabiliyorsunuz. Bununla beraber kitap yoğun, sıkıştırılmış ve toplu bir bilgiyi sunan, ekran radyasyonunu almadan, elinizle tutabildiğiniz, kokusunu hissedebildiğiniz ve yazarın doğrudan görüş ve bilgi dağarcığına ulaşabildiğimiz bambaşka bir olgu...
Bu defaki çalışmalarımızda klinik olgular ve grafik çizimler daha fazla yer aldı. Tamamına yakını ülkemizdeki meslektaşlarımızdan sağlanmış klinik olgular bence kitabın öne çıkan unsurlarından. Büyük emeklerle toplanan teorik bilgilerin büyük çoğunluğu maalesef zaman içinde güncelliğini yitirmeye başlıyor. Oysa olgular bütün albenisi ile tedavinin sınırları, çözüm yolları ve başarılarını gözler önüne seriyor. Kitapta emekleri ile gerek metin şeklinde, gerekse klinik resimlerle karşımıza çıkan ve bu ürünün zenginleşmesine eşsiz katkıları olan bütün meslektaşlarıma teşekkürü bir borç bilirim. Adları metinler ve başlıklarda geçen yazarlar dışında tüm ön çalışmaları titizlikle okuyup değerlendirerek destek veren Doç. Dr. Güven Kayaoğlu, Doç. Dr. Bağdagül Kıvanç, Prof. Dr. Mete Üngör, Prof. Dr. Tülin Oygür, Prof. Dr. Sevil Akkaya, Öğr. Gör. Dr. Gülçin Akça, Dr. Mehmet Dikmen, Dr. M. Serkan Aktuna, Dr. Tandoğan Mangal ve Mine Akbulut, çizimleri ile konuların anlaşılmasına katkılar sağlayan Prof. Dr. Levent Nalbant ve prof. Dr. Murat doğan;ın emeklerini unutabilmem olanaksız... bu arada sevgili yaşam arkadaşımın kitap, dergi ve bilgisayardan başını kaldır-madan zamaının çalan eşine gösterdiği tahammile duyduğum saygı ve minnettarlığı bilmem belirtmeme gerek var mı?
Evrensel bilgi ve ülke endodontisinin bugünkü durumunu geçmişteki kitaplarıma göre daha zengin bir kadroyla olabildiğince ortaya koymaya çalışan bu kitabın diğer kaynaklarla birlikte meslektaşlarımıza klink seçimleri, akademisyenlerin daha ileri çalışmalarındaki başarıları için bir nebze olsun sıçrama tahtası oluşturabilmesi dileği ile tüm okurlara saygı ve sevgilerimi sunarım.
Prof Dr. Tayfun Alaçam
Editör, Ocak, 2012

 

 

Endodontik Mikrobiyoloji (Bölüm 16) ve
Endodontik İmmünoloji (Bölüm 17) hakkında:


Kök kanalı infeksiyonu, kök kanal(lar)ının fena koşulları tarafından davet edilen anaerop bakterilerin sebep olduğu bir infeksiyondur.
Periapikal hastalıklar, kök kanal(lar)ının fena koşulları tarafından davet edilen anaerop bakterilerin sebep olduğu intraosseöz lezyonlardır. Kaynağını infekte kök kanalından aldığı için klinik şikayetler periapikal dokulardadır, ama infeksiyonun asıl sebebi kök kanalı içerisindedir
Hiçbir antiseptik kök kanalını kalıcı olarak mikropsuz hale getirmez. Klorheksidin, lazer, alkol, antimkrobik patlar, solüsyonlar ve başka bazı antiseptikler ile mikrobun peşinden koşulmamalıdır. En kuvvetli entiseptikler bile en çok bir kaç saat veya gün için mikropları uzaklaştırabilir. Çünkü sızdırmazlık pratik olarak mümkün değildir.
Zaten esas olarak, endodontik hastalıklar mikroplara ihale edilemeyecek kadar karmaşıktır. Pulpanın irkildiği dakikadan periapikal doku hastalıklarının enkapsülasyonuna kadar geçen her basamak, pulpa ve periapikal dokuların immün reflekslerinin sponsorluğunda gerçekleşir. Öyle özel durumlar vardır ki, ortada mikrop yok iken periapikal doku hastalıkları ortaya çıkabilmektedir. Endodontist bütün bu patolojilerin ayırımına varmalıdır.
Periapikal hastalıklarda en doğru yaklaşım kök kanalı içerisinde bakterilerin beslenme kaynaklarını ortadan kaldırmaktan ibarettir. Gerisini periapikal doku halleder. Periapeks kendi haline bırakılırsa iyileşmeye meğillidir. Orada, her türlü hasarı onarabilecek kabiliyette profesyonel bir savunma vardır. Periapikal dokulara yapılabilecek en büyük iyilik oraya hiç dokunmamaktır.

Yazarı olduğum bu iki bölümde kök kanal tedavisini bu pencereden bakarak masaya yatırdım..

Dr. Murat Aydın
15.3.2012


Orcid kod:
orcid.org/0000-0003-0030-8999

Ana sayfa